Kontakt - Współpraca

 

Warmińsko - Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna jest Stowarzyszeniem  z siedzibą w Olsztynie. Powołanie organizacji miało na celu promocję walorów turystycznych, przyrodniczych i historycznych regionu oraz wsparcie działań promocyjnych poprzez rozwój całej branży turystycznej w regionie województwa Warmińsko – Mazurskiego.

W-M ROT swoje cele realizuje m.in. prowadząc działalność wydawniczą, wydaje wiele publikacji, kreując pozytywny i atrakcyjny wizerunek województwa w kraju i za granicą, uczestnicząc w promocji w licznych targach turystycznych czy też pomagając w tworzeniu lokalnych organizacji turystycznych.

Jeśli jesteś z branży turystycznej lub pasjonuje Cię nasz region i dodatkowo chcesz aktywnie decydować o kierunkach rozwoju turystyki  na Warmii i Mazurach, możesz zostać członkiem Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

W-M ROT prowadzi organizację wielu szkoleń, eventów  i konferencji dla branży turystycznej (także wspólnie z Polską Organizację Turystyczną), które są integralną częścią wspierania działalności turystycznej na Warmii i Mazurach.

Członkiem zwyczajnym mogą zostać:  (statut W-M ROT - pdf)

  •    *  Lokalne Organizacje Turystyczne;
  •    *  Związki i stowarzyszenia gmin i powiatów z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego wykonujące zadania w zakresie turystyki;
  •    *  Izby gospodarcze, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe, których działalność związana jest z turystyką;
  •    *  Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego;
  •    *  Osoby fizyczne i osoby prawne po przyjęciu do Stowarzyszenia przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji oraz wpłaceniu wpisowego.

 

Oprócz członków zwyczajnych Stowarzyszenie zrzesza członków wspierających (osoby fizyczne i osoba prawne, które popierają działalność Stowarzyszenia i deklarują wsparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia) oraz członków honorowych (osoby fizyczne lub prawne, szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia).

 

Nie tylko członkowie W–M ROT mogą brać udział w promowaniu naszego województwa. Każdy, kto posiada informacje dotyczące regionu, ciekawego produktu turystycznego, bądź po prostu wydarzenia organizowanego na Warmii i Mazurach, może to wszystko zareklamować poprzez stronę www.mazurytravel.com.pl.

Zapraszamy serdecznie do współpracy -  info@mazury.travel,  tel/fax +48 89 535 35 65.