2 runda EŁCKIEJ LIGI PŁYWACKIEJ 2017/2018

Data wydarzenia: 18-02-2018
2 runda EŁCKIEJ LIGI PŁYWACKIEJ 2017/2018

Komunikat organizacyjny

III EŁCKA LIGA PŁYWACKA – RUNDA II

    Organizator:

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

    Współorganizator:

– Ełckie Stowarzyszenie Pływackie „FALA”

– Ełckie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej  „WODNIK”

– Gimnazjum nr 1 w Ełku

– Gimnazjum nr 3 w Ełku

    Terminy i miejsce zawodów:

– Park Wodny MOSiR w Ełku przy ul. Piłsudskiego 29

    11.2017r. (niedziela) – Runda I –  startowe 5 zł/osoby
    14.01.2018r. (niedziela) – Runda II – startowe 5 zł/osoby
    18.02.2018r. (niedziela) – Runda III – startowe 5 zł/osoby
    25.03.2018r. (niedziela) – Runda IV – startowe 5 zł/osoby

    Uczestnictwo: Runda II

W zawodach biorą udział zawodnicy w kategoriach wiekowych: Kategorie wiekowe przypisane są zawodnikom na dzień I rundy ELP (bez względu na datę pierwszego startu w lidze) i obowiązują do końca ELP

    Szkoła podstawowa

– 2007 i młodsi (10 lat i młodsi) Kobiety i Mężczyźni

– 2006 (11 lat ) K i M

– 2005 ( 12 lat) K i M

– 2004 (13 lat) K i M

    Gimnazjum

– 2003 (14 lat) K i M

– 2002 (15 lat) K i M

    Szkoła ponadgimnazjalna

– 2001 – 1998 ( 16-19 lat) K i M

    20+ K i M
    30+ K i M
    40+ K i M
    50+ K i M
    60+ K i M

    Dane techniczne:

– długość pływalni 25m, 5 torów

– temperatura wody 27ºC

– pomiar czasu ręczny

    Zgłoszenia zawodników: Runda II

Zgłoszenia kierować pocztą elektroniczną w ENTRY EDYTORZE:

Na adres d.jezewski@mosir.elk.pl do dnia 10-01-2018r.

Zaproszenie do pobrania z www.mosir.elk.pl

    Konkurencje i program zawodów: Runda II

8:30 – rozgrzewka

8:55 – uroczyste otwarcie

9:00 – rozpoczęcie zawodów


Lp.KobietyLp.Mężczyźni150m  st. dowolny250 m  st. dowolny350 m st. klasyczny450 m st. klasyczny550m st. motylkowy650 m st. motylkowy7100 m st. dowolny8100 m st. dowolny

 

    Przepisy EMLP – 2017/2018 :

    Wyścigi odbywają się seriami na czas – początek od najwolniejszej serii, serie zostaną utworzone na podstawie zgłoszonych czasów,
    W poszczególnych zawodach zawodnik może startować 2 razy,
    Do punktacji końcowej w poszczególnych kategoriach zalicza się sumę punktów FINA ze wszystkich startów,
    Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZP,
    W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator zawodów.

    Zasady uczestnictwa :

    Uczestnicy zawodów pływackich organizowanych przez MOSiR Ełk wyrażają zgodę na robienie i publikowanie zdjęć na www.mosir.elk.pl oraz na www.facebook.com/mosirelk
    W zawodach ELP może wziąć udział każdy zawodnik zgłoszony przez szkołę , klub, stowarzyszenie lub osoba indywidualna,
    Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać do wglądu organizatorów aktualne badanie lekarskie lub oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań i zgodę na uczestnictwo w zawodach,
    Zgłoszenia można dokonać indywidualnie,
    Każdy uczestnik zawodów wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy deklaruje, iż bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, znając własne możliwości i stan zdrowia. Uczestnik zawodów deklaruje także, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w zawodach. Uczestnicy imprez organizowanych przez Mosir Ełk wyrażają zgodę na robienie i publikowanie zdjęć na www.mosir.elk.pl ,  facebook.com/mosirelk i plakatach promujących wydarzenia oraz na swobodne dysponowanie zdjęciami w ramach współpracy z innymi jednostkami promującymi aktywny wypoczynek.

    Nagrody:

    W każdej rundzie zawodnicy otrzymują dyplomy za zajęcie miejsca 1-3 w każdej z konkurencji (IV runda medale),
    W klasyfikacji końcowej ELP –2017/2018 nagrodzonych zostanie 3 zawodników i 3 zawodniczek z każdej kategorii wiekowej,
    Wszyscy zawodnicy otrzymują słodycze (IV Runda).

Pliki do pobrania :http://mosir.elk.pl/imprezy/2-runda-elckiej-ligi-plywackiej-20172018/