GODNOŚĆ hasłem 5. edycji WAMA Film Festival!

Data wydarzenia: 09-10-2018
GODNOŚĆ hasłem 5. edycji WAMA Film Festival!

FESTIWAL
Misja WAMA Film Festival mieści się w jednym słowie: WIELOKULTUROWOŚĆ.

Więcej informacji >> czytaj

Naszym najważniejszym założeniem jest promowanie wartości związanych ze wspólnym funkcjonowaniem różnych grup etnicznych, społecznych czy religijnych. Wokół tego tematu skupione są wszystkie projekcje i wydarzenia towarzyszące festiwalowi.

Formuła i tematyka WAMA Film Festival jest bardzo szeroka, nie ma jakiegokolwiek ograniczenia geograficznego oraz nie faworyzuje żadnej grupy pod względem przynależności narodowej, społecznej, politycznej, religijnej lub innej. Promujemy regionalizm, euroregiony, ideologię “glokalizmu”. Zapraszamy do dyskusji na temat emigracji, małych ojczyzn, wyrównywania szans, problemów mniejszości etnicznych, turystyki kulturalnej, aktywizacji społecznej. W programie Festiwalu znajdują się filmy związane z najważniejszymi problemami współczesnego świata.
OTWARTOŚĆ

Bez otwartości trudno przyjąć lub zrozumieć wielokulturowość i różnorodną tożsamość etniczną czy religijną. Równie trudno zrozumieć strach przed wielokulturowością tym, którzy się nie boją. Trudno zrozumieć, jak rodzi się nienawiść. Trudno przyjąć poglądy drugiej strony. Na WAMA Film Festival podejmujemy trudne tematy. Przyjdź, otwórz się na filmy, otwórz się na dyskusję, otwórz się na innych ludzi. Otwartość jest hasłem 4. edycji WAMA Film Festival.
TOŻSAMOŚĆ

Pochodzenie rodziców, narodowość, wyznanie, status obywatelski i społeczny, zwyczaje kulturowe, wszystko to decyduje o tożsamości człowieka. Tożsamość bywa zarówno posagiem jak i przekleństwem, nie można pozbyć się jej ani zmienić tak, jak nie można zmienić linii papilarnych. Dla wielu ludzi ich własna historia bywa zaskoczeniem, bywa, że swoją tożsamość odkrywają jako ludzie dojrzali, że muszą zweryfikować poglądy lub zaakceptować pochodzenie. Wielokulturowość wpisana w historię Warmii i Mazur od trzech lat stanowi główny temat olsztyńskiego festiwalu filmowego. Tożsamość, czynnik determinujący wielokulturowość, był tytułem 3. edycji WAMA Film Festival w 2016 roku.